Kaple svaté Maří Magdaleny

kaple-dobra-vodaZrekonstruovaná kaple ležící v blízkosti železniční tratě ve které se každoročně koná mše při tradiční březnické pouti. Jedná se o barokní stavbu postavenou Carlem Luragem. Tento italský architekt ji na žádost majitele březnického panství, kterým byl Přibík Jeníšek z Újezda, nechal v roce 1642 postavit nad léčivým pramenem.

erby

Kaple svaté Maří Magdaleny

Byla postavena za třicetileté války léta páně 1642. Stavbu projektoval Carlo Luragho, známý vlašský stavitel, architekt obou březnických kostelů, kaple sv. Barbory v Pročevilech, nárožních kaplí a rezidence na Svaté hoře u Příbrami, řady kostelů a paláců v Praze. V Pasově, kde přestavoval barokní kostel r. 1684 zemřel a je pochován.

Kapli založil Přibík Adaukt Jeníšek z Újezda, královský prokurátor, nejvyšší písař zemský a pán na Březnici. Zemřel v Praze r. 1651 a je pochován v kryptě kostela sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského v Březnici.

Osmiboká stavba kaple je postavena nad silnými vodními prameny, ústícími do centrální studny. Tyto podmínky umocňují obdiv nad stabilitou, lehkostí a ladností stavby. Strop byl původně zklenut nad osmi-úhelníkovým půdorysem a střecha pokryta šindelovou krytinou. Po zborcení klenby byl prostor uzavřen rovným stropem. Postavením železniční tratě r. 1874 kaple značně utrpěla a šindelová krytina byla nahrazena plechem.

Brzy po postavení kaple vznikly v její blízkosti malé lázně. Vody se z kaple přečerpávala ručně: obsahovala síru a sanytr, pila se mírně ohřátá, podporovala pocení a teplé koupele prospívaly při ochrnutí, pakostnici, nachlazení, kašli, kožních vyrážkách i očních potížích. Těmto nemocem odpovídá ochranná působnost světců, jejichž sochy jsou v kapli umístěny. Vytvořil je známý sochař a řezbář Ignác Hammer, který v Dobré vodě 1.6.1801 zemřel.

V letech 1992 – 1997 byla kaple opravena a nákladem Městského úřadu Březnice, Ministerstva kultury ČR, biskupství České Budějovice, Nadace Ivana Havla, Nadace Českých památek Senohraby a sbírkou dárců z Dobré vody, Boru, Březnice a okolí, čtenářů Katolického týdeníku, Příbramského deníku a Periskopu.

Pán Bůh všem zaplať

Sdružení pro opravu kaple sv. Maří Magdaleny
Obnoveno 2013 Jiří Krůta Jiří Jedlička

zdroj: Text byl převzat z informační listiny, která je umístěna při vstupu do kaple.