Zřícenina Hrochův Hrádek

hrochuv hradek fotoZhruba 300 metrů od hranic Dobré Vody se nacházejí pozůstatky hradu ze 13-14. století. Zřícenina leží v blízkosti železniční tratě a mostu, což se bohužel také podepsalo na současném stavu. V současné době je zachována pouze část obvodové zdi. Tato gotická věžovitá tvrz, na jejímž původním místě stálo hradiště, je nejstarší památkou, kterou můžete v okolí Dobré Vody nalézt. Často se stává oblíbeným cílem turistů. Přístup k ní je poměrně bezproblémový. Kopec je sice strmý, ale pokud jej obejdete z druhé strany, ani se nezapotíte. Dávejte si pouze pozor na projíždějící vlaky a v létě zde počítejte s hustým porostem kopřiv.

Na Hrochův Hrádek vedou v podstatě tři přístupové cesty. Pokud jedete na výlet autem, dá se zaparkovat na dvou cestách jak za mostem, tak i před ním.

Severo-západní stezka (nejlépe přístupná)
- Hrochův Hrádek je sice postaven v údolí, sídlí zároveň ale i na nevelikém kopečku. Při jízdě autem tuto stezku snadno přehlédnete, ale pokud půjdete od železničního mostu po pravé straně, narazíte po pár krocích na pár prken, které přehrazují příkop u silnice. Když přejdete na druhou stranu, uvidíte informační ceduli s popisem Hrochova Hrádku a kratičkou stezku, která vás dovede až přímo ke zřícenině.

Jižní cesta po kolejích (ideální na fotografie)
- Druhou možností jak se k troskám hradu dostat je po železničních kolejí z jižní strany. Tato cesta je o něco delší než první možnost, ale zároveň si budete moci vyfotit Hrádek v celé jeho kráse. V těsné blízkosti hradu příliš fotek nepořídíte, protože prostě není odkud. Tvrz v podstatě stojí ve srázu a všude okolo je bujná vegetace, takže pro focení není příliš prostoru. To si můžete vynahradit, pokud budete fotit právě z kolejí. Z jižní strany půjdete po cestě zhruba 200m až se dostanete k bráně nedalekého mlýna. Pak půjdete po kolejích zpátky a ocitnete se přímo u zříceniny. Dávejte si pouze pozor na projíždějící vlaky. Nicméně se jedná o poměrně přehledné místo, na kterém je dostatek prostoru pro případný sestup z tratě.

Severovýchodní cesta z pole
- Patrně nejkomplikovanější cesta je ze severo-východu z malého lesíka, který se nachází nedaleko pole. V letních měsících je poměrně špatně přístupná kvůli hustému porostu, ale v zimním období se zde dají pořídit velmi zajímavé fotky. Můžete vyběhnout přes úvaly skrz malý lesík, nebo jít podél pole a pak přímo ke zřícenině.

stezka hrochuv hradek

Pro zobrazení mapky klikněte na obrázek.

 

 Přepis informační tabule u vstupu na zříceninu:

HROCHŮV HRÁDEK stojí na mírné vyvýšenině v malebném údolí říčky Vlčavy poblíž lázeňského místa Dobré Vody u Březnice.
Podle archeologických nálezů zbytků nádob byl Hrádek obýván již v 10. a 11. století a jeho název byl odvozován od vladyky Hrocha, který ve 13. století obýval tehdy ještě dřevěnou, valy a palisádami obehnanou tvrz.

hrochuv hradek informacni tabule fotka

V první čtvrti 15. století na místě zašlé stavby postavil zděný Hrádek Petr Zmrzlík ze Svojšína, přívrženec strany husitské, snad jako obrannou stavbu proti vpádům protihusitských zvíkovských vojsk Oldřicha z Rožmberka. Za něho vznikla velká třípatrová věžovitá obytná budova, budovaná z lomového kamene a neomítaná, která má dodnes ve svých zdech otvory střílen a oken a jejíž podlaží jsou stále patrná v rytmizaci trámových otvorů. O pozdně gotickém původu svědčí i fragment krbu, dochovaný v nejvyšším, třetím patře. Tvrz byla obehnána valy a zděnou hradbou, které zanikly při stavbě trati. V průběhu 15. století se vystřídalo několik držitelů tvrze. Ta stála ještě r. 1584, kdy byla majetkem Jiřího Bukovanského z Bukovan. V 17. století shledal Balbín, že tvrz je už zřícená.